KNO – kształcenie na odległość

 

Z  dniem 26 października b.r. do odwołania zajęcia dydaktyczne  dla uczniów klas 4-8 realizujemy w formie  kształcenia na odległość tzw. KNO. Nauczyciele prowadzą lekcje z wykorzystaniem aplikacji MS Teams

Wychowankowie oddziałów przedszkolnych i uczniowie klas 1-3 uczą się w szkole. Świetlica pracuje bez zmian tj. w godzinach 06.30-17.30.

Szczegółowe plany zajęć KNO dla 0-8 SP:

http://plan03.sp12gdynia.pl/index.html – plan lekcji KNO dla 0-3 SP

http://plan48.sp12gdynia.pl/index.html – plan lekcja dla 4-8 SP
 

Drodzy Rodzice/Opiekunowie

Państwo są teraz najbliżej swojego dziecka. Dlatego prosimy, aby Państwo wspomogli swoje dziecko w organizacji czasu przeznaczonego na kształcenie na odległość. Prosimy pamiętać, że mogą się Państwo zwrócić do wychowawcy lub nauczyciela z danym problemem. Zrobimy wszystko, by go rozwiązać. Rodzice mogą kontaktować się z nauczycielami za pomocą poczty elektronicznej. Wszystkie adresy umieszczone są na stronie: http://sp12gdynia.pl/nauczyciele/

Prośba do Rodziców

Prosimy rodziców/opiekunów prawnych, aby:

 1. Dbali o obecność dziecka na zajęciach online oraz usprawiedliwiali jego nieobecności.
 2. Kontrolowali realizację prac zadawanych przez nauczycieli.
 3. Reagowali na każdą próbę nawiązania kontaktu ze strony nauczyciela, odpowiadali na maile dotyczące sytuacji dziecka. W klasach 1-3 wysyłali zdjęcia prac, o które prosi nauczyciel.
 4. Zadbali o przygotowanie dziecka do zajęć on-line (sprawny/ naładowany komputer/ laptop/ tablet/ smartfon wyposażony w słuchawki/ głośnik i mikrofon, zapewniony dostęp do internetu).
 5. W razie jakichkolwiek problemów ze sprzętem informowali nauczyciela o zaistniałych kłopotach, co pozwoli zorganizować sprzęt komputerowy ze szkoły (w miarę możliwości placówki).
 6. Zadbali, żeby w czasie lekcji dziecko nie jadło i nie piło, nie wychodziło do toalety oraz nie wykonywało czynności niezwiązanych z lekcją.
 7. Dbali o samodzielność dziecka poprzez nieuczestniczenie z nim w lekcjach, nie odrabiali za niego prac domowych i nie wypełniali kart pracy / kartkówek/ sprawdzianów itp.
 8. Drukowali/ przepisywali/ zaznaczali zadania przygotowane wcześniej przez wychowawcę, jeżeli dziecko w trakcie nauki na odległość korzysta z opieki
  w świetlicy i nie ma możliwości udziału w zajęciach on-line. To pozwoli dziecku wykonać prace wspólnie z nauczycielem świetlicy.
 9. Stosowali się do zapisów uwzględnionych w Statucie Szkoły wraz z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania, które obowiązują również podczas nauki na odległość.

 

Szczegółowe plany zajęć dla 0-8 SP:

http://plan03.sp12gdynia.pl/index.html – plan lekcji KNO dla 0-3 SP

http://plan48.sp12gdynia.pl/index.html – plan lekcja KNO dla 4-8 SP

 

Do platformy edukacyjnej NUADU i Microsoft 365 logujemy się tymi samymi danymi
 
Instrukcja logowania do NUADU.
 1. otwieramy dowolną przeglądarkę internetową (np. Google Chrome, Mozilla Firefox)
 2. w polu adresu wpisujemy: system.nuadu.pl
 3. po ukazaniu się ekranu logowania wybieramy ‚Zaloguj się z Office 365’ (w pole ‚Login’ nic nie wpisujemy)
 4. wprowadzamy otrzymany adres mailowy (domena sp12gdy.pl)
 5. wprowadzamy hasło (przy pierwszym logowaniu należy zmienić hasło tymczasowe na własne)
 6. w przypadku pojawienia się ekranu gdzie należy skonfigurować  adres mailowy i telefon wciskamy anuluj
 7. uruchamia się platforma NUADU
 
REGULAMIN KNO DLA UCZNIA

Zaleca się korzystanie z Teams poprzez zalogowanie się przez stronę internetową. Wówczas dysponuje się dostępem do podstawowego pakietu Office 365, OneDrive (chmury) oraz poczty Outlook.

 1. Zapoznaj się z harmonogramem lekcji online.
 2. Każde spotkanie online rozpoczyna i kończy nauczyciel.
 3. Od poniedziałku do piątku loguj się do edziennika i na Teams.
 4. Po zalogowaniu się do Teams, wybierając zakładkę Zespoły, masz podgląd, do których zespołów zostałeś przypisany.
 5. Po zalogowaniu się do Teams, wybierając zakładkę Kalendarz, masz podgląd do zaplanowanych lekcji online.
 6. Lekcje online odbywać się będą tylko w zespole o nazwie klasy, do której jesteś przypisany (np. 4a, 8c itd.)
 7. Prace do wykonania zadane przez nauczycieli przedmiotów będą publikowane w zespołach przedmiotowych (np. 7a matematyka JR, 6c geografia JP itd). Informacja o pracy domowej również znajdować się będzie w edzienniku.
 8. Każda praca domowa ma określony czas wykonania (nie krótszy niż 48 godzin). Pamiętaj, że możesz nie mieć możliwości odesłania pracy po terminie.
 9. Brak pracy zadanej przez nauczyciela zostanie odnotowany w edzienniku.
 10. Jeżeli praca domowa została zadana na Teams w dokumencie, który możesz edytować, zapisz ją w tym dokumencie. Nie zapomnij nacisnąć przycisku Prześlij.
 11. Pamiętaj, że nauczyciel ma podgląd do historii dokumentu edytowanego przez Ciebie (usuwanie treści zadań, pisanie nieprzyzwoitych komentarzy oraz daty i godziny, w której zajrzałeś do dokumentu itp.)
 12. Jeżeli nauczyciel poprosił o zdjęcie pracy domowej, wyślij ją na wskazany adres przez nauczyciela przedmiotu. W przypadku nieedytowalnego zadania zadanego na Teams staraj się dołączyć swoją pracę (np. zdjęcie) do zadania wybierając opcję dołącz pracę własną.
 13. Kontaktując się z nauczycielami oraz koleżankami i kolegami ze szkoły stosuj się do zasad netykiety.
 14. Pisząc do nauczyciela korzystaj z poczty Microsoft (Outlook) lub czatu w Teams.
 15. Pamiętaj, że ze swoimi nauczycielami możesz kontaktować się w godzinach ich pracy.
 16. Reaguj na każdą próbę nawiązania z Tobą kontaktu, zwłaszcza przez nauczyciela.
 17. Nauczyciele kontaktować się będą z Tobą poprzez pocztę Outlook, czat i/lub/oraz umieszczając ogłoszenia we Wpisach zespołu i e-dzienniku.
 18. Wszelkie problemy ze sprzętem należy zgłaszać w szkole, wychowawcy lub nauczycielowi przedmiotu.
 19. Każdy uczeń musi posiadać działający mikrofon oraz powinien dysponować kamerką lub łączyć się za pomocą smartphona.
 20. Zabrania się tworzenia własnych (uczniowskich) zespołów na Teams.
 21. W razie zagubienia loginu lub hasła należy napisać maila na adres: nuadu@sp12gdynia.edu.pl W treści maila należy podać imię, nazwisko oraz klasę. Maila może napisać rodzic/opiekun/uczeń.
 22. Stosuj zasady netykiety.

 

NETYKIETA

 1. Szanuj innych i traktuj ludzi tak, jak chcesz, aby traktowali Ciebie
 2. Sprzeciwiaj się hejtowi.
 3. Szanuj wizerunek innych.
 4. Nie nadużywaj CAPS LOCKA.
 5. Pisz po polsku. Sięgnij do słownika.
 6. Nie przesadzaj z emotikonami.
 7. Korzystaj z uczniowskiego adresu mailowego.
 8. Sprawdzaj pocztę, odpisuj regularnie.
 9. Szanuj prawo do własności w sieci.
 10. Postuj i publikuj odpowiedzialnie (zdjęcie profilowe).
 11. Respektuj zasady grupy.
 12. Pamiętaj, w sieci nie jesteś anonimowy!
 13. Zanim zapytasz sprawdź na forum lub wyszukaj w Google.